Intervju

?Har Du aldrig haft tillfälle att höra organisten tala om sig själv? Skulle Du vilja veta vad han har att säga om sin musik och sin musikaliska erfarenhet?

!Då har Du här möjligheten att lyssna till en kort intervju med Erik Lundkvist, där han berättar om det mest intressanta i sin karriär.

:Intervjun är på svenska och det tar ungefär 6:30 minuter att höra den.