Om Erik Lundkvist

Erik Lundkvist, organist i Stockholms Konserthus 1969-20012, samtidigt organist i Gustaf Vasa kyrka,utbildades vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Omfattande internationell konsertverksamhet ofta med svensk repertoar. Många radio-och grammofoninspelningar. Huvudansvarig för Stockholm Organ Festival.

Ofta anlitad i jury vid internationella orgeltävlingar och föreläsare om svensk musik vid utländska musikhögskolor. Ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien 1983 samt passiv medlem av Föreningen Svenska Tonsättare.

 

-> läs här den hela biografien om Erik Lundkvist