Konserthusorgeln med orgelverkets pipor

Erik visar en av orgleverkets pipor i konserthusorgeln i Stockholm