Erik Lundkvist vid Gustaf Vasa-orgeln

Organist i Gustaf Vasa kyrka från 1971 till 2005