Musikaliska Konstföreningen

Erik Lundkvist - organist, Sverige - musikaliske konstföreningen 

Alltsedan 1999 är Erik Lundkvist ordförande i Musikaliska Konstföreningen, Sveriges äldsta musikförlag, som alltsedan starten 1859 utgivit en mängd verk av svenska kompositörer såsom Franz Berwald ,Joachim Nikolas Eggert, Ludwig Norman, Wilhelm Stenhammar, Otto Olsson, Hilding Rosenberg,  Lars-Erik Larsson till yngre tonsättare som Torsten Nilsson, Siegfried Naumann,Gunnar de Frumerie,Jan Carlstedt och nutida kompositörer ss Anders Nilsson, Håkan Larsson,Per Mårtensson, Staffan Storm,Miklós Maros m.fl.Musikaliska Konstföreningen säljer sina vackra utgåvor i Europa men också i USA och i Asien. Förlagets storsäljare har under många år varit Otto Olssons Te Deum .På bilden några av de senaste utgåvorna.
 

-> Musikaliska Konstföreningens hemsida

publikationer av musikaliske konstföreningen