Orgeln - instrumentens drottning

Om orglar i allmänhet och Gustaf Vasa-orgeln i synnerhet. Av Erik Lundkvist.

Orgeln - instrumentens drottning - 1

orgeln - instrumentens drottning - 2